PRIJZEN BEREKENEN
cmm
 breedte:
hoogte:

Privacy verklaring

1. Algemeen

Lattestore.be, lattestore.nl, lattestore.fr en stores-en-ligne.be, met maatschappelijke zetel te Kooigemstraat 41, 8554 Sint-Denijs, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE0648.888.527 (hierna “lattestore”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Lattestore leeft als Belgische vennootschap de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier op de Websites: lattestore.be, raamdecoratie-online.be en stores-en-ligne.be.

2.2. De gegevens die automatisch worden:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Lattestore en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

 

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

· Je de dienst aangeboden op Lattestore te kunnen leveren;

· Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;

· Het verzenden van een nieuwsbrief, wanneer u hiervoor toestemming gegeven heeft. Bij elke nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen;

· De technische administratie van de Website te beheren;

· Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquetes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

 3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Lattestore hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@lattestore.be.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

 

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Lattestore.

 

5. Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@lattestore.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

U bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Lattestore mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien jij jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Lattestore.

 

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@lattestore.be. Jij kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Lattestore heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Lattestore aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Lattestore houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Lattestore niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Lattestore. Lattestore is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Lattestore raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

 

8. Cookies

8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@lattestore.be.

8.2. Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

OF

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door lattestore).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleindenlaten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4. Jouw toestemming

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus je toestemming intrekken.

OF

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden wat kan via je browserinstellingen.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als je op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies

kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5. Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

· Cookie instellingen in Internet Explorer

· Cookie instellingen in Firefox

· Cookie instellingen in Chrome

· Cookie instellingen in Safari

8.6. Meer informatie over cookies

Nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau: de belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die je hier kan terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7. Welke cookies gebruiken wij op www.lattestore.be?

Functionele cookies

Naam

Domein

Doel

Geldigheid

 

Lattestore.be

Gebruikersvoorkeur taal

 
 

Lattestore.be

Log-in of registratie

 

Niet-functionele cookies

Naam

Domein

Inhoud en Doel

Geldigheid

_utma

Lattestore.be

Google Analytics

Tracking cookie*

2 jaar

_utmb

Lattestore.be

Google Analytics

Tracking cookie

30 minuten

_utmc

Lattestore.be

Google Analytics

Tracking cookie

sessie

_utmz

Lattestore.be

Google Analytics

Tracking cookie

6 maanden

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analatyics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

· Google Analtyics cookies

 

9. General Data Protection Regulation (GDPR) - Rechten van onze klanten

De klant heeft het recht om:

- inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Lattestore verwerkt. Hij kan inzage krijgen in het antwoord op tal van vragen omtrent de persoonsgegevens zoals onder andere de reden waarom de persoonsgegevens verwerkt worden, aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven, hoelang ze worden bewaard;

- een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor bijkomende kopieën kan op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding worden aangerekend. Bij een elektronisch verzoek, wordt de informatie elektronisch bezorgd wanneer het verzoek niet gepaard gaat met de vraag om de informatie op papier te bezorgen;

- een verbetering van onjuiste persoonsgegevens te bekomen;

- onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, bijvoorbeeld door een aanvullende verklaring te verstrekken;

- persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn te laten wissen. De persoonsgegevens zullen worden verwijderd wanneer de wet of een andere regelgeving Lattestore daartoe verplichten;

- een beperking van de verwerking te verkrijgen. De verwerking van de persoonsgegevens zal worden beperkt wanneer de wet of een andere regelgeving Lattestore daartoe verplicht;

- zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. In zoverre de wet of een andere regelgeving dit voorziet, heeft de klant bovendien het recht om de persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien dit technisch mogelijk is, heeft de klant zelfs het recht om de persoonsgegevens van Lattestore rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen;

- niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan gevolgen voor de klanten verbonden zijn of dat hem in andere mate treft. Een menselijke tussenkomst is dus vereist, behoudens in de door de wet of andere regelgeving voorziene uitzonderingen;

- zijn toestemming die hij heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens op ieder ogenblik in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De klant heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn in de gevallen die de wet of andere regelgevende teksten voorzien.

De klant kan deze rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen bij of contact op te nemen met Lattestore. Elektronisch is dit mogelijk via het volgende e-mailadres info@lattestore.be

Lattestore mag de nodige maatregelen nemen om de identiteit van de klant die een verzoek indient, te controleren.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA),
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geinterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

 

11. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat Lattestore jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.